Megajoules to British thermal units

Megajoules to British thermal units Conversion Table

Megajoules British thermal units Megajoules British thermal units
1 MJ947.8171 btu 2 MJ1895.6342 btu
3 MJ2843.4513 btu 5 MJ4739.0855 btu
10 MJ9478.171 btu 25 MJ23695.4275 btu
50 MJ47390.855 btu 100 MJ94781.71 btu
200 MJ189563.42 btu 500 MJ473908.55 btu
1000 MJ947817.1 btu 5000 MJ4739085.5 btu