Kilojoules to Kilowatt hours

Kilojoules to Kilowatt hours Conversion Table

Kilojoules Kilowatt hours Kilojoules Kilowatt hours
1 kJ0.00028 kW·h 2 kJ0.00056 kW·h
3 kJ0.00083 kW·h 5 kJ0.0014 kW·h
10 kJ0.0028 kW·h 25 kJ0.0069 kW·h
50 kJ0.0139 kW·h 100 kJ0.0278 kW·h
200 kJ0.0556 kW·h 500 kJ0.1389 kW·h
1000 kJ0.2778 kW·h 5000 kJ1.3889 kW·h