Square miles to Square kilometers

Square miles to Square kilometers Conversion Table

Square miles Square kilometers Square miles Square kilometers
1 sq.mi2.59 k㎡ 2 sq.mi5.18 k㎡
3 sq.mi7.77 k㎡ 5 sq.mi12.9499 k㎡
10 sq.mi25.8999 k㎡ 25 sq.mi64.7497 k㎡
50 sq.mi129.4994 k㎡ 100 sq.mi258.9988 k㎡
200 sq.mi517.9976 k㎡ 500 sq.mi1294.9941 k㎡
1000 sq.mi2589.9881 k㎡ 5000 sq.mi12949.9406 k㎡