Square feet to Square decimeters

Square feet to Square decimeters Conversion Table

Square feet Square decimeters Square feet Square decimeters
1 sq.ft9.2903 dm² 2 sq.ft18.5806 dm²
3 sq.ft27.8709 dm² 5 sq.ft46.4515 dm²
10 sq.ft92.903 dm² 25 sq.ft232.2575 dm²
50 sq.ft464.515 dm² 100 sq.ft929.03 dm²
200 sq.ft1858.06 dm² 500 sq.ft4645.15 dm²
1000 sq.ft9290.3 dm² 5000 sq.ft46451.5 dm²